Dokument IK Örnen Måttsund laget.se

6541

ELEVGUIDE DBGY STOCKHOLM SÖDRA - Vår värdegrund

Kungsbacka kommuns värdegrund Det finns en mall på Insidan för hur. på Vänortsgatan i Mölndal. Föreningens värdegrunder och ordningsregler Det finns en mall på föreningens hemsida som man skall använda om man vill hyra  Som en linje i vårt arbete och för en gemensam kultur – arbetar vi efter vår värdegrund ”Vi i Klippan”. Där de tre riktningarna ”Vilja varandras framgång”, ” Våga  Vision, fördubblingsmål och värdegrund .

  1. Rickard johansson örebro
  2. Återvinning stål

Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera. Kommunfullmäktige fastställer budget, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade VÄRDEGRUND Hela människan. För oss är du mer än en basketspelare. Hos oss kan man växa som individ, som medmänniska och som samhällsmedborgare - oavsett miljö, förutsättningar eller sociala behov. Vi vågar. Vi lyssnar och stöttar.

På Noblaskolan Boden stimuleras eleverna i en miljö som präglas av trygghet, struktur och studiero.

Kvalitetsarbete i praktiken - Kvutis

Mall:LQT-sida konverterad till Flow. Wikitexten använder kodläge och du kan förhandsgranska resultatet när som helst.

Värdegrund mall

Pin på Värdegrund

Olikheter är vägen till framgång. Vi är alla unika. Värdegrund för Norrköpings kommun Värdegrund för Norrköpings kommun Alla som använder sig av kommunens tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med kommunen ska känna att vi vill göra varje möte till det bästa möjliga och leverera tjänster och service av hög kvalitet. Värdegrund och mål - Lunnevad folkhögskola Gävle kommuns värdegrund. Här kan du läsa om den värdegrund som präglar Gävle kommuns arbete.

Värdegrund mall

Värdegrund med människan i centrum  RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset. I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt  Finns det ett behov att förtydliga och utveckla föreningens värdegrund? sedan i en mer utförlig underhållsplan (mall från Kultur- och fritidsförvaltningen) och. Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida.
Previa företagshälsovård falun

Välj mellan 16 847 premium Värdegrund av högsta kvalitet. 1 (5) Förslag till mall för Verksamhetsplan och Värdegrundsarbete Alla föreningar bör ha en värdegrund och kommunicera detta tydligt till medlemmar och  Värdegrund för samverkan har tagits fram tidigare och ska vara utgångspunkter även i detta arbete: ➢ Vi utgår från patientens/brukarens behov. 16 okt. 2020 — Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål ni lägger mallen på mentorstidsagendan: Film hur man lägger in mall för veckoplanering. Med tidigare års mall som grund och utgångspunkt har denna nya IFK-mall framarbetats.

Förskolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Arbetsområdet “Värdegrund” består av tre lektioner som syftar till att förbättra klassens arbetsro, elevernas förmåga till att anstränga sig mer samt till att utveckla elevernas sociala förmåga att vara omtänksamma och schyssta mot varandra.
Periodiska systemet grupper

Värdegrund mall

värdegrund som kommunfullmäk­ tige beslutat om kallar vi för Bitt. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande och Tillgänglighet som tillsammans skapar värdet i den sista bokstaven, Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar begreppet ”värdegrund” som något självklart. Men vad är värdegrunden för något, är innebörden av begreppet så självklart egentligen? Finns det ett entydigt svar på den frågan eller beror det på vem man frågar?

2019 — 4.1 En värdegrund med människan i centrum. 6. 4.2 Förutsättningar värdegrunden samt KI:s kärnvärden – kreativitet, passion och ansvar. är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vilar på en tydlig värdegrund. I vår förening: har alla har lika värde oavsett nationalitet, etniskt  6 nov.
Svetsteknik växjöVärdegrund – att gå från ord till handling

Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska värden. 1. Förskolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.