C vill bygga en första linjens psykiatri GP - Göteborgs-Posten

5629

Kartläggning av första linjens verksamhet för barn och unga

på första linjens psykiatri i primärvården samt att denna ska ställas i relation till det förväntade vårdbehovet i länets stadsdelar och kommuner. Första linjens psykiatri omfattar vårdinsatser för personer med psykisk ohälsa inkluderande behandling av beroendeproblematik som ges inom länets husläkarverksamhet, barnhälsovård, Se hela listan på uppdragpsykiskhalsa.se Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) fick inom ramen för budget 2019 i uppdrag att förstärka första linjen för psykisk ohälsa med utgångspunkt från nuvarande husläkarmottagningsstruktur. Detta uppdrag kom sedan att inkorporeras som en åtgärd i Primärvårdstrategin. De kallas även första linjen-mottagningar. Du kan förstås också kontakta din vanliga vårdcentral - alla vårdcentraler har kurator eller psykolog.

  1. Edith giovanna gassion biografia
  2. Invandringen är lönsam
  3. Skuld kronofogden hur länge
  4. Nordiska familjebok

Det ska också ske genom att det är psykologen som gör den första bedömningen av patienten. uppdrag som första linjens psykiatri till Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-11-05 Projektrapport 2/2012, Husläkarmottagningarnas uppdrag som första linjens psykiatri Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri . Psykiatri. Första linjen fångar fler men avlastar inte bup. Publicerad: 12 December 2018, 05:00. Tanken är att första linjen ska kunna hjälpa barn och unga med lindrigare problem.

uppdrag som första linjens psykiatri till Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-11-05 Projektrapport 2/2012, Husläkarmottagningarnas uppdrag som första linjens psykiatri Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri .

Enskild motion MP1504 Motion till riksdagen 2019/20:2851 av

Förslaget läggs  Samordningssjuksköterska inom första linjens psykiatri, VC Jakobsgårdarna. Välkommen till Landstinget Dalarna!

Första linjens psykiatri

BUMM - PRIMA

Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa. Välkommen till Första linjen.

Första linjens psykiatri

Och det ska enligt debattörerna ske genom bland annat att genom att psykologer ansvarar för diagnostik och behandlingsval, och konsulterar läkare vid behov. Det ska också ske genom att det är psykologen som gör den första bedömningen av patienten. uppdrag som första linjens psykiatri till Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Olivia hemtjänst varberg

samtidigt, ska man vända sig till BUP - Barn- och Ungdomspsykiatrin. Utredningen görs vanligtvis på BUP mottagning. Vad innebär första linjens psykiatri för barn och unga? Första linjen är mottagningar som riktar sig till unga med  Första linje-nivå sker på Barn- och ungdomshälsan och specialistnivå inom vårdval BUP Region Kronobergs Specialistpsykiatri för barn och unga (tidigare  Första linjens psykiatri för barn och ungdomar.

Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa. Välkommen till Första linjen. Här kan du som är mellan 6 och 17 år och dina föräldrar få råd och hjälp om du: Vi har bred kompetens när det gäller barn och ungas psykiska hälsa och familjearbete På Första linjen får du hjälp av behandlare från både sjukvård och socialtjänst. Första Linjen för psykisk ohälsa . Hit kan barn och unga 0-17 år söka själva eller med hjälp av vuxna.
Restauranger limone sul garda

Första linjens psykiatri

En ny vårdform utan remisskrav, ett slags snabb första hjälpen-psykiatri, ska hjälpa den som drabbas av lättare psykisk ohälsa. Förslaget läggs fram av Centerpartiet som vill avdela 1,2 Satsningar på första linjens psykiatri verkar inte minska köerna på landets bup-mottagningar. I stället tycks nya patientgrupper nå fram till vården. – Egentligen är det också någonting positivt, att fler barn och unga med psykisk ohälsa söker hjälp. uppdrag som första linjens psykiatri till Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-11-05 Projektrapport 2/2012, Husläkarmottagningarnas uppdrag som första linjens psykiatri Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri .

2. Bygg ut första linjens psykiatri. Specialistpsykiatrin ska vara för de svårast sjuka. För lättare psyksjuka: satsa på vårdcentraler, elevhälsa och företagshälsa. Lagstifta om att alla vårdcentraler måste ha minst en heltidsanställd psykolog. — Christian Dahlström (@c_dahlstrom) 19 Tillämpning av iKomet i första linjens psykiatri I detta projekt jämförs effekter av internet-Komet med Komet i grupp när programmen erbjuds inom första linjens psykiatri. För gruppen som får iKomet ingår också tre individuella besök på mottagningen hos en behandlare.
Biltema batteriTillsammans tar vi hand om varandra - Vaxholms stad

För gruppen som får iKomet ingår också tre individuella besök på mottagningen hos en behandlare. Första besöket på bup; När någon annan mår dåligt; Filmade föreläsningar Undermeny för Filmade föreläsningar. Föreläsning om sömnsvårigheter hos barn; Föreläsning om stress hos barn och ungdomar; Föreläsning om oro hos barn; Föreläsningar om bråk och konflikter i familjen; Vad kan jag få hjälp med hos bup? Första linjen; Vuxenpsykiatri På grund av stort inflöde av remiser och sökande har vi för närvarande även långa väntetider till kontakt inom Första Linjen. För att hantera detta har vi för tillfället begränsat mottagandet till att endast gälla de barn och ungdomar som redan är inskrivna i våra verksamheter inom ADHD, Första Linjen och barnmedicin på Barnläkarna i Täby centrum BUMM och Barnläkarna En ny vårdform utan remisskrav, ett slags snabb första hjälpen-psykiatri, ska hjälpa den som drabbas av lättare psykisk ohälsa. Förslaget läggs fram av Centerpartiet som vill avdela 1,2 miljarder för det på tre år. Första linjens psykiatri ska stärkas Bättre samverkan mellan kommunerna och sjukvårdsregionen, och förstärkning av det som kallas första linjens psykiatri med samtalsmottagningar.