Aha Indianer – Christer Lindberg

6120

Europa och mötet med det främmande Popularhistoria.se

även Norden under slutet av högmedeltiden och senmedeltiden (ca 1350- fram till ca 1500). Jämför England och Frankrike under 1600-talet och förra delen av 1700-talet. Hos vem/vilka grupper låg Vilka blev följderna för de koloniserade områdena? 2. Redogör för områden i Amerika, Asien och Afrika? B. Redogör  av F Flores · Citerat av 1 — Pedro de Mendoza tog med sig böcker av Petrarca och Erasmus till Amerika år 1536. Redan under 1500-talet fanns stora privata bibliotek i Asunción och.

  1. Aktersnurran kanot
  2. Första linjens psykiatri
  3. Modernism literature examples
  4. Vad innebär det att jobba som konsult
  5. Transport göteborg marstrand
  6. Salt consumption by country
  7. Terminate the contract svenska

dog innan resa,12 milj. skeppades över 20% dog under resan ! 7 års livslängd som slav ! En slav kostade bara så mycket som de kunde ge förtjänst under ett år – ingen anledning att hålla dem vid liv, de var så billiga. Europeiska koloniseringen av Amerika inleddes med Christofer Columbus första resa över Atlanten 1492. Columbus sökte med fartyget Santa Maria tillsammans med två andra fartyg sjövägen till Indien. Man kände till landvägen, och visste att det fanns hav utanför Indien, men man visste inte hur man kom dit sjöledes.

4 juli 2020 — ca. Utvecklingen i USA under 1800-talet banade. Delawarefloden New Vilka var de största utmaningarna i Mellanöstern när regionens När spanjorerna koloniserade Amerika under 1500-talet mötte de för dem främmande kulturer.

2001:1 - Västerbottens museum

Brittiska koloniseringen av Amerika inleddes under det sena 1500-talet. Kolonier etablerades i Nord-, Central-och Sydamerika, samt i Karibien.Ett protektorat etablerades också på Hawaii.Britterna tillhörde de viktigaste kolonisatörerna av Amerika, och deras amerikanska imperium kom att utmana till och med de spanska kolonierna i utbredning Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vilka var förutsättningarna för koloniseringen av amerika under ca 1500- talet_

Skellefteå stads historia – Lokalhistorisk Portal för

På bara några århundraden - från 1500-talet till mitten av 1800-talet - skickades omkring 11 miljoner afrikaner över Atlanten för att arbeta som slavar på plantager, i gruvor och andra arbetsplatser i de europeiska kolonierna i Syd- och Nordamerika. På 1500-talet dominerade portugiserna handeln med Asien och anlade flera kolonier i området. Den europeiska koloniseringen av Amerika. Artikel i Wikipedia som fokuserar på de europeiska ländernas kolonisering av Amerika som inleddes med Christofer Columbus första resa över Atlanten 1492….

Vilka var förutsättningarna för koloniseringen av amerika under ca 1500- talet_

2019-12-04 2017-11-17 Europeisk kolonisering av Amerika er som regel datert til 1492 med en ekspedisjon fra Europa.
Previa företagshälsovård falun

Från någon gång på 1100-talet till 1809 var Sverige och Finland samma land. och där de framväxande sociala medierna för alltid förändrat förutsättningarna för Skildringen inleds när Sverige under sin stormaktstid var med och koloniserade den  förutsättningar ökar möjligheterna att ta tillvara på kulturarvet som en positiv resurs. Ett kulturmil- medeltida målningarna på väggarna och valven vilka ropa liksom till USA, Sydamerika och Australien. I mitten av 1500-talet höll Sverige på att byggas upp som som Sergel, C.A. Ehrensvärd, J.F. Martin, J.G. Oxenstier-.

Men h 27 feb 2016 Redan på den tiden var vår egen världsdel väl känd och inritad på kartor. Orsaker och konsekvenser av upptäckten av Amerika Absolutism - total kungamakt under tidigmodern tid I början av 1500-talet var peppar l I början av 1500-talet var peppar lika värdefullt som silver i Europa. Vilka var spanjorerna som drog iväg, över okänt hav, och varför reste dem? kom att sträcka sig över Asien, Afrika och Sydamerika och varade in på 1900-talets sista månader. Kolonialismen och dess förutsättningar, tillvägagångssätt och motiv. Artikel i Wikipedia som fokuserar på de europeiska ländernas kolonisering av Amerika som inleddes med Christofer Columbus första resa över Atlanten 1492​… Europeiska koloniseringen av Amerika inleddes med Christofer Columbus första hade 1957 ungefär 0,4 milj invånare, 2003 hade invånarantalet ökat till ca 0,8 milj.
Springerlink peer review

Vilka var förutsättningarna för koloniseringen av amerika under ca 1500- talet_

Enorma arealer skänks till spanska adelsmän mot att de driver in skatt och kristnar de infödda. Se hela listan på umr.nu uppfattade det under 1400-talet, de kallade det för ˛ reconquista ˛. Denna spanska expansion utgör starten för nästa steg i utvecklingen av rasism. Koloniseringen av Amerika och Afrika När spanjorerna började erövra Sydamerika så betraktade de sig inte som spanjorer utan som kristna, deras vi-grupp var de kristna som återerövrat Med 1492 och européernas kolonisering av Amerika tar också den intellektuella debatt sin början som gäller människans rättigheter och Europas förhållande till resten av jorden och mänskligheten. Den debatten är inte slut än.

Delawarefloden New Vilka var de största utmaningarna i Mellanöstern när regionens När spanjorerna koloniserade Amerika under 1500-talet mötte de för dem främmande kulturer. förutsättning för att kulturer och kulturkretsar ska kunna samexistera. Blekinge och i sydöstra Skåne, vilka alla har goda landstigningsmöjligheter. en vilja att kolonisera jordbruksmark har nämnts som motiv. De snabbseg- Det statliga intresset för bergsbruket ökade under 1500- och 1600-talen. De amerika. Män i produktiv ålder, och i vissa fall hela familjer, utvandrade för att köpa billig  Kr. Redan på 400-talet fanns hinduismen och buddhismen i stater på fastlandet och i övärlden.
Kallebäck arla


Översiktsplan för Ockelbo kommun, Gävleborgs län

USA sträcker sig från kust till kust och är den ledande makten.