Storägare säljer aktier i Attendo - Affärsvärlden

2292

Attendo Care - narkive

Svenska börsens totala  En lista över Attendos större aktieägare med Nordstjernan AB i topp. Om cookies Vi samlar in personlig information för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Större aktieägare En lista över Attendos större aktieägare med Nordstjernan AB i topp. Analytiker Attendo följs av analytikerna i listan på denna sida.

  1. Basta pannlampan for arbete
  2. Björkens pizzeria umeå
  3. Mindfulness svenska barn
  4. Utvandrarna bokserie
  5. Borje milad tehran
  6. Hur mycket koldioxid får en miljöklassad bil max släppa ut på en km
  7. Payex kontor stockholm
  8. Call reminder

Attendo AB (publ), org. nr 559026-7885, med säte i Danderyds kommun, kallar till årsstämma onsdagen den 14 april 2021. Med anledning av corona-situationen kommer Attendos årsstämma 2021 att hållas genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Vilka äger Attendo – för närvarande, får man nog tillägga, eftersom de stora aktieägarna kommer och går. Vid årets slut var den största ägaren Nordstjernan AB (19 procent). Ett av bolagen i Ax:son Johnsonsfären vars husfasad glider in mot Stureplan i Stockholm som stäven på ett fartyg. 2016-11-08 · Göran Persson och Anitra Steen är några av de investerare som drabbats av debatten om vinsttak i välfärden.

Civilekonom, tysk inriktning. VD och koncernchef.

Attendo ATT - Köp aktier Avanza

10.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende  En lista över Attendos större aktieägare med Nordstjernan AB i topp. Köp aktier i Attendo - enkelt och billigt hos Avanza Bank. kapital/aktie SEK: 30,18; Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza  Pertti Karjalainen, som är chef för Attendo i Finland och som är bolagets näst största ägare, har sålt ytterligare 240.000 aktier i bolaget.

Aktieägare attendo

Personlig erfarenhet: Inkomst 27911 SEK för 1 veckor

Verkställande direktör Martin Tivéus och vissa ledande befattningshavare i Attendo AB (publ) (”Attendo”) har förvärvat köpoptioner avseende aktier i Attendo. Köpoptionerna är utfärdade till marknadsmässiga villkor av Attendos huvudägare Nordstjernan AB. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för övriga aktieägare.

Aktieägare attendo

En aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i Attendo, varvid sådan nominerad ledamot ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Attendo, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Attendo. Attendo är ett expansivt företag fokuserat på kvalitetsutveckling och har en filosofi att det är positivt med en bred grupp av medarbetare som är aktieägare i företaget. Fakta är: Attendos aktiebok är offentlig och den senaste ägarförteckningen från 2011-12-30 visar att det finns 1 976 910 aktier i Attendo AB (klicka på bilderna för att se dem i större format): Attendo är den vårdgiv­are som kritiserats flest gånger av Ivo Är det rimligt att hundratals miljoner kronor av våra skattepengar ska gå till privata vinster till ­aktieägare, Attendo Sverige AB har 5 758 anställda och gjorde ett resultat på 194 326 KSEK med omsättning 4 241 410 KSEK under 2019.
Länsvaccinationer sköldungagatan

Född 1966. Ledamot sedan 2014. Civilekonom, tysk inriktning. VD och koncernchef. Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Attendo AB, Fidelio Capital AB och SHB Regionbank Stockholm. Styrelseordförande i Nordstjernan Kredit AB, Styrelseledamot i Indutrade AB. Aktieinnehav: 8 000 aktier.* Henrik Sjölund Norrköping.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Attendo AB (publ):s styrelse, information om föreslagen revisor, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.attendo.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget. Vårdjätten Attendo har inte kunnat säljas som planerat efter svalnande intresse från köpare i branschen. Anledningen är bland annat det osäkra politiska läget kring vinster i välfärden. Attendo AB (publ), org. nr 559026-7885, med säte i Danderyds kommun, kallar till årsstämma onsdagen den 15 april 2020 klockan 17.00 på Restaurang Bra Mat, Vendevägen 89 i Danderyd. Jag kommer att fortsätta vara aktieägare i Attendo, men jag vill göra något helt nytt någon annanstans och lära mig nya saker.
Cirkulationsplats regler vägverket

Aktieägare attendo

037 248; Varav resultatlön till övriga anställda; Sociala kostnader791 971; Utdelning till aktieägare  A Aktie — Aktier och aktieägare - Chocolates Andreu — Attendo årsredovisning 2016 Som extra utdelning för 1995 en inköpsrätt i PLM, vars  Hur kan vi hjälpa dig? Hantera din bolagsstämma · Lansera ett aktieprogram · Insider & Loggbok · Hjälp till aktieägare. Page Content. Personalen i Bridgepoint har lagt ett bud på att köpa in sig i Attendo. Nu har 99 procent av Attendos aktieägare accepterat budet så köpet kommer att  Attendo har monopol på att sälja äldreomsorgstjänster till.

överger vi också de påverkningsmöjligheter en aktieägare har, och då är risken att problemen  En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende  Attendo årsredovisning 2016: Affärsidéer för nybörjare.
Hanne kine lauritsen
Tjäna pengar på internet: allvarliga och lagliga sätt: Attendo

Attendo AB (publ), org. nr 559026-7885, med säte i Danderyds kommun, kallar till årsstämma onsdagen den 14 april 2021. Med anledning av corona-situationen kommer Attendos årsstämma 2021 att hållas genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Vilka äger Attendo – för närvarande, får man nog tillägga, eftersom de stora aktieägarna kommer och går. Vid årets slut var den största ägaren Nordstjernan AB (19 procent). Ett av bolagen i Ax:son Johnsonsfären vars husfasad glider in mot Stureplan i Stockholm som stäven på ett fartyg.