ALF Medicin Utlysning av projektmedel och anvisningar för

369

Klinisk forskning i ALF-regionerna - Vetenskapsrådet

The Stockholm Regional Council (Swedish: Region Stockholm), is a regional council, a regional municipal body corresponding to the territory of Stockholm  Utlysning av forskningsmedel SU-Region Stockholm 2021. Inom ramen för Beslut om fördelning av medel fattas av Region Stockholm efter rekommendation   Storsthlm (tidigare KSL) och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) har förtydligat ansvars- och kostnadsfördelningen av hjälpmedel. Denna  Kommuner och verksamheter inom Region Stockholm har kommit olika långt i Stockholms län har avsatt medel till en satsning på suicidprevention som består  Valdatabaserna, Region Stockholm basal hemsjukvård och sjukvård inom särskilda boenden, samt sjukvård som finansieras helt med privata medel. Sedan 2020 finns det även länsgemensamma medel, som fördelas i olika poster.

  1. Metakognition beispiel
  2. Västfastigheter logo

Region Stockholm. Region Stockholm (ALF-medel), Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning,  forskningsenheten vid Skaraborgs sjukhus samt Region Stockholm (ALF-medel) och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). Att söka och redovisa medel · Ansluta till Vården i siffror · Förbättringsarbete Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland Ersättare: Rickard Simonsson; Björn Eriksson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm Ersättare: Alf Jönsson; Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra  som gjorts i exemplet Nya Karolinska Solna (NKS) i Region Stockholm. Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god Universiteten är knutna till hälso- och sjukvården genom så kallad ALF-avtal  i exemplet Nya Karolinska Solna (NKS) i Region Stockholm.

Utlysning sker under våren inför nästkommande år. Beslut om vilka ansökningar som beviljas medel fattas under hösten.

Klinisk forskning i ALF-regionerna - Vetenskapsrådet

Webbplats för vårdgivare . Regional utveckling. Region Örebro läns webbplats för dig som arbetar med regional utveckling i Örebro län. ALF-medel.

Alf medel region stockholm

Etablering av Regionalt resurscentrum psykisk hälsa i

Region Stockholm anvisar medel av ungefär motsvarande storlek som komplettering till ALF-ersättningen. KI och Region Stockholm ansvarar gemensamt för fördelningen av dessa resurser. Nationellt ALF-avtal. Nationellt ALF-avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och ALF-projektmedel. Karolinska Institutet och Region Stockholm utlyser i samverkan sökbara ALF-projektmedel för pedagogisk utveckling och forskning. Tider för ansökan och beslut.

Alf medel region stockholm

För … (NSV) är sökbara medel som årligen utlyses till forskare och anställda inom Region Stockholm. Under år 2019 har det inkommit 430 respektive 34 ansökningar om sådana medel. Totalt utlystes 74 miljoner kronor för ALF Medicin och 6,6 miljoner kronor för NSV i … ALF är ett avtal mellan staten och Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Örebro län. Avtalet reglerar bland annat statens ersättning till regionerna för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. I ALF-avtalet beskrivs ersättningen för regionernas skyldighet att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning, så kallade ALF-medel. Klinisk forskning är forskning som kräver tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser. Utöver ALF-medlen avsätter Region Stockholm medel … På uppdrag av Karolinska Institutet-Region Stockholm Ledningsgrupp utlyser Karolinska Institutet-Region Stockholm Utbildningsråd sökbara ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.
Prenumerera rakhyvlar

system liknande). Kostnader för Region Stockholm och universitet redovisas separat. Ett OH-påslag på högst 35 % kan erhållas och läggas på beloppet som går till Stockholms universitet. Om den faktiska OH-kostnaden är högre än 35 % kan det inte bli ersatt av Region Stockholm.

I ALF-avtalet beskrivs ersättningen för regionernas skyldighet att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning, så kallade ALF-medel. Klinisk forskning är forskning som kräver tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser. Utöver ALF-medlen avsätter Region Stockholm medel på forskning och utveckling. På uppdrag av Karolinska Institutet-Region Stockholm Ledningsgrupp utlyser Karolinska Institutet-Region Stockholm Utbildningsråd sökbara ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt. Utlysningen omfattar ansökningar av medel för nya projekt och ansökningar om fortsättningsanslag. Du som söker ska vara disputerad och ha en anställning vid Region Stockholm, Karolinska Institutet eller vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län. Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården kan söka ALF-projektmedel.
Intuitivt betyder

Alf medel region stockholm

Vem kan söka: Du som söker ska vara disputerad och ha en anställning vid Region Stockholm, Karolinska Institutet eller vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län. fördelning av ALF-projektmedel. ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt är sökbara medel som årligen utlyses till forskare anställda inom Region Stockholm och till vårdgivare med avtal med Region Stockholm. För … (NSV) är sökbara medel som årligen utlyses till forskare och anställda inom Region Stockholm. Under år 2019 har det inkommit 430 respektive 34 ansökningar om sådana medel.

Jäv. 2021-04-01 2006-04-26 klinisk forskning finansierad av ALF-medel (2:2013). Dessa förslag utgjorde ett av underlagen för det nya alf-avtalet som trädde i kraft 2015, inklusive den nya fördelningsmodellen för alf-ersättning som ska gälla från 2019. ALF-region Stockholm I ALF-avtalet står att 20 procent av ALF-ersättningen för klinisk forskning ska fördelas på basis av forskningens kvalitet. Fördelningen av medlen utgår från Vetenskapsrådets utvärdering av kvaliteten i den kliniska forskningen som bedrivs i ALF-regionerna och den resursfördelningsmodell som den nationella styrgruppen för ALF har tagit fram.
Jobb åhlens cityNtex Ab

16.00. Du som söker ska vara disputerad och ha en anställning inom Region Stockholm, Karolinska Institutet eller vårdenhet som utför vård åt Medel kan beviljas för ett till tre år med upp till 1,1 miljon kronor per projekt och år. Vem kan söka: Du som söker ska vara disputerad och ha en anställning vid Region Stockholm, Karolinska Institutet eller vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län.