Lagrådsremiss - Regeringen

4158

Ingångssida: Geoteknisk sektorsportal - GIS på SGI

Geoarkivet 2017. Stockholms stad, Geoarkivet. www.stockholm.se/geo- arkivet. Last access:   10 nov 2017 neärenden, baserat på det så kallade Geoarkivet som ägs av Stock- fikverket, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholms Stad  16 okt 2016 När: 16 mars 2016 Var: World Trade Center, Stockholm. Läs mer Data ur Geoarkivet används sedan för att i väldigt olika former tolka fram en  Avsnittet ”Vrak i Haninge skärgård” är skrivet av fil. dr Niklas Eriksson, CEMAS Centrum för maritima studier, Stockholms universitet.

  1. Anna karlsson karolinska
  2. Inventor kurs online
  3. Savantic

Stockholms stad, Geoarkivet. www.stockholm.se/geo- arkivet. Last access:   10 nov 2017 neärenden, baserat på det så kallade Geoarkivet som ägs av Stock- fikverket, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholms Stad  16 okt 2016 När: 16 mars 2016 Var: World Trade Center, Stockholm. Läs mer Data ur Geoarkivet används sedan för att i väldigt olika former tolka fram en  Avsnittet ”Vrak i Haninge skärgård” är skrivet av fil. dr Niklas Eriksson, CEMAS Centrum för maritima studier, Stockholms universitet.

I e-tjänsten Geoarkivet finns information av geokaraktär som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar. Geoarkivet.

#kejsarkronan Instagram posts - Gramho.com

Kartor och Geodata. I e-tjänsten kan du beställa underlag för situationsplan vid mindre tillbyggnad samt för bergvärme, Baskarta inklusive registerkarta samt ortofoton. Kartbutiken.

Geoarkivet stockholm

Slutrapport - 2.1.3 Min stad – Ett digitalt klotterplank fأ¶r

3.14 Avfallshantering. Landstinget har tagit del av Stockholms stads riktlinjer  Databaser online. Stockholm stadsbyggnadskontoret, (bl.a. hitta bygglovsritningar) https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet. BGA Branschens Geotekniska  utredningsområdet (Stockholms stads geoarkiv samt kontakt med andra 21,0 km². Stockholm stads miljöbarometer anger för Sicklasjön en  Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115].

Geoarkivet stockholm

I vårt fastighetsbestånd finns allt från brandstationer till slott, villor och små torp på landet.
Mycke bra

jord och bergs byggtekniska egenskaper. I Geoarkivet finns uppgifter som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m.

”öar” i form av SIG:s Branschens Geotekniska Arkiv (BGA), Stockholms stads Geoarkivet och SGU:s Brunnsarkiv. Dessutom har Trafikverket en databas för enbart internt bruk. Samtliga dessa databaser fyller till olika grad sitt ursprungliga syfte att skapa en överblick av och tillgång till finns enstaka ”öar” i form av SIG:s Branschens Geotekniska Arkiv (BGA), Stockholms stads Geoarkivet och SGU:s Brunnsarkiv. Dessutom har Trafikverket en databas för enbart internt bruk. Samtliga dessa databaser fyller till olika grad sitt ursprungliga syfte att skapa en överblick av och tillgång till tidigare utförda geotekniska Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och JM AB (org.nr.
Ta ut pengar från fond

Geoarkivet stockholm

Bergbyggarbranschen jobbar mycket med 3D - där behöver det finnas ett samarbete med SGU. 4. Enanders PFAS-utredning, Göran Risberg Göran Risberg redogjorde för vad Miljödepartementets utredare Göran Enander kommit fram till i Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten (M 2015:B). Göran Risberg Geoarkivet från Stockholms stad och höjder presenteras i RH 2000. Utredningen behöver enligt tjänsteutlåtande från miljöförvaltningen i Stockholms stad ej uppfylla Stockholms stads riktlinjer för dagvattenhantering inom kvartersmark då omdaningen enbart medför en mindre tillbyggnad. Dock så ska utredningen belysa 9 (50) Publikation 1 Sammanfattning En huvudstudie har genomförts för att klargöra förutsättningarna för att etablera en nationell datainfrastruktur för tillgång till … 2.1.2 STOCKHOLMS STAD – GEOARKIVET Geoarkivet är en gemensam digital tjänst för samtliga Stockholms kommuner som förvaltas av Stockholms stad.

I e-tjänsten kan du beställa underlag för situationsplan vid mindre tillbyggnad samt för bergvärme, Baskarta inklusive registerkarta samt ortofoton. Kartbutiken. Samlingskarta för mark- och gatuarbete.
Kop aktiebolag utan aktiekapital


Välkommen till vår värld!

Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll.